Jacob

By Jacob

Homofilt ekteskap i Norge – lov, rettighet og utfordring

Published on

Et bryllup er en fantastisk opplevelse og begivenhet i våre liv, og alle skal ha lik rett til å kunne ekte den de elsker. Dessverre er det ikke slik at homofile ekteskap er tillatt i alle land. Dersom du og din elskede er av samme kjønn, kan det være dere er usikre rundt dette med ekteskapsinngåelse og om dere kan gifte dere hvor dere vil, enten det er i rådhuset, på en fjelltopp eller i kirken.

I denne artikkelen håper vi å kunne gi dere svarene dere trenger. Dere vil få vite når homofile fikk lov til å gifte seg i Norge, litt mer om ekteskapsloven, rettigheter for likekjønnede ekteskapsinngåelser i trossamfunn og mulige utfordringer.

Når ble homofilt ekteskap lovlig i Norge?

Ettersom Norges stat ønsker å være inkluderende, ble det lenge jobbet for en endring av ekteskapsloven for å likestille homofile og heterofile par. I 2008 vedtok Stortinget vår nåværende kjønnsnøytrale ekteskapslov og Partnerskapsloven ble opphevet. 1. januar 2009 trådte loven i kraft.

Homofile og heterofile par er likeverdige

Andre positive sider ved denne endringen var at likekjønnede ektepar skal likestilles med heterofile ektepar i adopsjonsvurdering, og stiller også sterkere i retten til kunstig befruktning.

Hva med homofilt ekteskap i kirken?

I flere land der ekteskap mellom samme kjønn er tillatt, er det fortsatt ikke lov å gifte seg i kirken. Dette medfører at kristne homofile ikke kan gifte seg der de kanskje ønsker.

Selv om Den norske kirke brukte lang tid på å følge Stortingets beslutning om likekjønnet ekteskap i Norge, ble det i april 2016 vedtatt at personer av samme kjønn skulle få gifte seg i kirken. 30. januar 2017 var liturgien for homofilt ekteskap vedtatt, og rett etter midnatt 1. februar 2017 ble det første likekjønnede ekteparet viet i kirken.

Les mer: Beste tips til et fantastisk bryllup i kirken

Utfordringer dere kan møte

Selv om homofil ekteskapsinngåelse er tillatt av Den norske kirke, og dere har rett til å gifte dere i kirken, kan dere møte utfordringer. I ekteskapsloven er det presisert at kirken, og andre trossamfunn, har rett til, men ikke plikt til, å vie par av samme kjønn.

gifte par av samme kjønn

Det er dessverre mange mennesker som mener at homofili ikke er riktig og som ikke klarer å se forbi sine meninger og ideer. Dette kan medføre at dere må velge en annen prest, organist eller kirketjener, enn de som jobber i kirken dere ønsker å gifte dere i. I enkelte tilfeller medfører det også at dere må velge en annen kirke.

Det finnes mange flotte personer rundt om som er opptatt av kjærligheten, og verdien den har mellom individer og ikke kjønn, og ønsker å vie dere. Men det kan altså oppstå situasjoner der dere må finne disse personene.

Når det gjelder ekteskapsinngåelser i andre trossamfunn, må dere ta kontakt med det aktuelle trossamfunnet og høre hva deres retningslinjer er overfor likekjønnede ekteskapsinngåelser.

Les mer: Nyttige fakta for både kirkelig og ikke-kirkelig vielse