Jacob

By Jacob

Hvorfor inngå ekteskap – 10 grunner til å gifte seg!

Published on

Det å gifte seg er en stor forpliktelse i livet som innebærer både juridiske og økonomiske endringer. Er det en ting man gjerne ikke tenker over når man er midt i lykkerusen av bryllupsforberedelser, så er det konsekvensene ved å inngå ekteskap.

Mange mener at det å binde seg til en annen gjennom ekteskap er gammeldags og helt unødvendig, mens andre ser de positive fordelene som kommer med det å gifte seg. Det er selvfølgelig en mulighet for at et ekteskap ryker og det blir en skilsmisse, men veier fordelene opp for denne risikoen?

fordeler som følger med å gifte seg

Vi skal se på 10 grunner til å gifte seg og hvorfor ekteskapet selv i dagens moderne samfunn er en positiv ting. Hvilke fordeler får man med å være gift kontra det å være samboer?

I tillegg ser vi litt nærmere på hvor fort man kan gifte seg og helt konkrete regler for forlovere i bryllup.

Hvilke fordeler er det med å være gift?

Våre 10 grunner til ekteskap er hentet fra ulike kilder og har både følelsesmessige, økonomiske og juridiske grunnlag. Dere trenger ikke være enig i dem, for grunnene til at man vil eller ikke vil gifte seg er mange, men dere kan bruke dem som tankeføde.

Husk at vi ikke er jurister, så om du stusser eller lurer på ting, ta kontakt med en jurist for å være sikker på at dere får korrekte svar på deres spørsmål.

du må søke om prøvebevis
 1. Du elsker partneren din og ønsker å leve sammen med hen resten av livet! Ved å gifte dere, setter dere fokus på nettopp dette ønsket, og viser hele verden at dere har valgt hverandre. 
 2. En sterkere trygghet og familiefølelse for dere og eventuelle barn dere har eller får. Et ekteskap er en kontrakt som skal jobbes med og bevares, en avtale mellom to voksne om å stå sammen i godt og vondt resten av livet, støtte hverandre og være den andres styrke i med og motgang. Forskning viser at det er flere samboerskap som går i oppløsning enn ekteskap. 
 3. Forsørgerplikt: Ektefellene har forsørgerplikt overfor hverandre, noe som innebærer at de forplikter seg til å påse at begge partene lever godt sammen.
 4. Opplysningsplikt: I et samboerskap plikter man verken å forsørge den andre, og ei heller å opplyse om økonomiske forhold til partneren. I et ekteskap har man rett på innsyn i alle partneres økonomiske ordninger, bankkonto og selvangivelse. Dette er for mange en stor trygghet og sikkerhet for at alt gjøres og går som avtalt. 
 5. Kjøpe seg inn: Dersom du ønsker å kjøpe deg inn i partneres bolig, slipper du lettere unna om dere er gift, da gifte par slipper dokumentavgiften ved en slik transaksjon.
 6. De økonomiske og juridiske rettighetene går av seg selv i et velordnet system, i motsetning til et samboerforhold der juridisk bindende avtaler må ordnes. 
 7. Skattefordeler: Gifte par kan velge om de ønsker å lignes felles i skatteklasse 2 eller hver for seg i klasse 1. Skatteklasse 2 er særlig lønnsomt der den ene parten er yrkesaktiv og den andre ikke. Den yrkesaktive kan da utnytte personfradraget til den som for eksempel er student uten inntekt.
  1. Formueskatt dersom dere ikke har særeie: Dersom den ene parten har formue, og den andre ikke, men dere har felleseie, vil formueskatten bli lavere. 
  2. Gjennom ekteskapet får man foreldrefradrag for alle barn i familien, uavhengig om de er dine egne, felles eller ektefellens barn. Samboere får foreldrefradrag kun for egne og felles barn.  
 8. Gjeld – ektepar kan fritt fordele gjeldsrenter mellom seg. Er det forskjell i inntekt, og den ene har lav inntekt og ikke får utnyttet rentefradraget, kan fradraget overføres til ektefellen. For samboere må gjeldsrentene samsvare med det faktiske eierforholdet mellom samboerne.   
 9. Sikkerhet ved eventuelt brudd: Formuen som er opparbeidet under ekteskapets varighet deles i utgangspunktet likt mellom partene ved en skilsmisse, noe som gir en høyere økonomisk sikkerhet for den svakere økonomiske parten som kanskje har vært hjemme med barna. Ved et samlivsbrudd for samboerpar, vil midlene deles mer urettferdig og den svakere parten kommer betydelig dårligere ut av det om ikke konkrete, juridisk bindende, avtaler er ordnet på forhånd. 
 10. Arverett – ektepar har automatisk arverett på hverandre. Samboerpar kan skrive testamenter for å sikre arven.
  1. Som gift er det enklere å inngå avtaler for ektefellens økonomiske situasjon ved dødsfall, og retten til å sitte i uskiftet bo er betydelig bedre for ektepar.  
  2. Dersom avdøde hadde stor formue, og det er barn i bildet, vil ekteskapet kunne gjøre stort utslag for den gjenlevende ektefellen som har rett på en fjerdedel av verdiene. Som samboer har du rett på 4G, mens resten tilfaller barna. Dette kan avgjøre hvorvidt du kan beholde boligen eller må selge.

Inngå ekteskap i Norge og i utlandet

Hvor fort kan man gifte seg i Norge?

Når dere velger å gifte dere, må dere søke om en prøvingsattest. Behandlingstiden for å få denne søknaden undersøkt og godkjent, er opp til 5 uker. Attesten er gyldig i 4 måneder etter godkjenning.

Etter norske lover kan dere ikke inngå ekteskap før dette er i orden, og det vil altså ta cirka en måned før dere kan gifte dere.

alt fra å hjelpe bruden

Hva med å inngå ekteskap i utlandet?

Dersom dere ønsker et ekteskap godkjent etter norske lover og regler, gjelder søknad for prøvingsattesten også om dere gifter dere ved norske vigslere i utlandet.

Gjennom filmer og historier vet vi jo at man kan gifte seg den dagen man treffes i andre deler av verden, blant annet i Las Vegas. Det er dog mange som glemmer å tenke over at dette er et gyldig ekteskap i Norge! Så om dere ønsker å gifte dere raskere enn etter en måneds tid, så finnes det ulike muligheter for dette i utlandet. Husk å få med dere bevis på ekteskapsinngåelsen hjem, slik at denne kan sendes inn til den norske stat.

Under covid-pandemien åpnet en rekke stater i USA opp for digitale ekteskapsinngåelser. Dette finnes det også muligheter for i andre land, men det er ikke alltid disse ekteskapene blir godkjent av landet du er borger i. Derfor er det vanskelig å si om det er lov å gifte seg på nett ifølge den norske stat eller ikke. Ønsker dere å inngå ekteskap over nett, må dere kontakte statsforvalterens kontor og høre hva regler for dette er. Og så må dere antagelig søke om godkjenning av ekteskapet i ettertid.

Les mer: Hva er regler du må følge når du skal gifte seg i Norge?

Forlovere og deres plikt

I de fleste bryllup har forloverne store og viktige oppgaver. De har ansvar for alt fra å hjelpe bruden med forberedelsene, arrangere utdrikningslag og sørge for at bruden/brudgommen tar pauser og husker på å spise underveis på den store dagen, til en morsom tale og det å hjelpe til at bryllupet går knirkefritt.

ingen krav om at vitner skal være til stede under ekteskapet

Men i lover og regler som gjelder for ekteskapsinngåelser, er en forlovers plikt overfor brud/brudgom over idet søknaden om prøvingsattest er godkjent.

De fleste tar med seg forloverne til vielsen, men det går an å gifte seg på tinghuset uten forlovere tilstede. I likhet kan man også velge å gifte seg i utlandet uten forlovere. Det er ingen krav til at vitner er på plass under ekteskapsinngåelsen, selv om dette er det mest normale og det de fleste velger. Dessuten er det mer stas å kunne dele begivenheten med andre!