Jacob

By Jacob

Hva er regler du må følge når du skal gifte seg i Norge?

Published on

Hvordan man gifter seg i Norge er ikke så ulikt hvordan du inngår ekteskap andre steder i verden. Staten har enkelte vilkår som må oppfylles, men det ordnes enkelt på nettet. Husk å være ute i god tid før bryllupet, da en gjennomgang av vilkårene ofte har en behandlingstid på 5-6 uker. Det er også nyttig å vite at dokumentene er gyldige i 4 måneder etter godkjenning.

Vi gjennomgår hvilke dokumenter som må plass før ekteskapsinngåelsen og hva dere må tenke på etterpå. Videre får dere også noen råd om hva dere må tenke over når det gjelder steder å gifte seg på i Norge.

Les også: Homofilt ekteskap i Norge – lov, rettighet og utfordring

Viktige dokumenter som må ordnes

Prøvingsattest 

Attesten dere søker om for å kunne gifte dere, og som etter godkjennelse skal forelegges vigsler, forteller at dere oppfyller kravene som gjelder for å kunne inngå ekteskap. 

Denne attesten kalles prøvingsattest om dere gifter dere etter norsk rett, også ved ekteskapsinngåelse i sjømannskirker eller ved norske ambassader i utlandet. 

Gifter dere dere etter utenlandsk rett kalles dette en ekteskapsattest. Du får ikke en ekteskapsattest om du bare har et D-nummer. 
Det første som må fylles ut er et skjema der både dere og forloverne skal underskrive, en egenerklæring og en forlovererklæring. Forloveren din må kjenne deg godt og kunne bevitne at du gifter deg av egen fri vilje og ikke allerede er gift.

Gifte seg etter norsk lov

Skilt – har en av dere vært gift tidligere?

Da må det fylles ut et skjema som heter “Erklæring om skifte”, som bekrefter at alt som har med et ekteskapsbrudd å gjøre er opp og avklart. 

Dersom dere har vært gift og skilt i utlandet, må skilsmissen være anerkjent av den norske statsforvalteren. Det er viktig å kontrollere at dette er i orden.

Vigsel – ekteskapsinngåelse

I Norge kan dere velge mellom kirkelig, borgerlig og human-etisk vigsel. For å finne ut hvem som har ansvar for vielsen der dere ønsker å gjennomføre ekteskapsinngåelsen, kan dere kontakte statsforvalteren. De har oversikten over tros- og livssynssamfunn med vigselsrett

Ektepakt

Har dere skjev fordeling av midler, eiendommer eller formue før dere inngår ekteskapet, og ønsker å bevare det i eget eie? Eller kanskje det er andre grunner til at dere ikke ønsker felleseie. Da kan dere opprette en ektepakt. En ektepakts formulering, utforming og juridisk gyldighet, har lovbestemte krav som må følges.

Navneskifte

Det er en lang tradisjon for at kvinnen tar mannens etternavn, selv om stadig flere går for andre løsning. Noen par velger et helt nytt etternavn, andre velger å bruke begges etternavn og noen menn tar konas etternavn. Alle disse navnebyttene må søkes om og registreres, og for å skifte navn i Norge, fyller du ut “Melding om endring av navn”

Husk at et navneskifte også medfører nytt pass og ny ID, nytt førerkort og nye bankkort. 

Vigselsattest

Etter bryllupet og vielsen er overstått, sender vigsleren bevis til skatteetaten på at dere har inngått ekteskap. Vigselsattesten bekrefter navn på ektefellene, sted og tid for vielsen, navn på vigsler og eventuelle nye navn.

Officiant sender bevis til skattemyndighetene

Steder å gifte seg i Norge

I en bryllupsplanlegging må man ta mange avgjørelser, og en av disse er hvor man vil gifte seg og hvor man vil ha festen.

Siden Norge er et kristent land, er det svært mange som velger å gifte seg i kirken. Det finnes også fjellkirker og sjømannskirker man kan gifte seg i, til og med noen friluftskirker! Men hva om dere ikke ønsker et kirkelig bryllup?

Da kan dere velge en vigsel i et trossamfunn dere tilhører, så fremt de er godkjente som vigslere av statsforvalteren. Alternativer er Human-Etisk forbund eller borgerlig vielse.

Uansett hva dere velger, kan ekteskapet inngås utallige steder rundt om i Norges land. På fjellet, i hagen til farmor, på rådhuset, i deres troshus eller til sjøs. Det som kreves for å kunne gifte seg, er godkjente papirer, en vigsler som er villig til å vie dere der dere ønsker og to vitner!

Lykke til med alle forberedelsene!